Ponorná kalová čerpadla HCP

Ponorná kalová čerpadla HCP

Typickým doprovodným jevem dnešní civilizace je nedostatek čisté vody na jedné straně a neustálý růst množství znečištěných odpadních vod na straně druhé. Ponorná kalová čerpadla představují moderní technicky  vysoce účinné, hospodárné, dle druhu použití i mobilní čerpací zařízení, které řeší problémy čerpání odpadních, splaškových průsakových či agresivních vod a jiných medií. Svými rozměry, jednoduchostí obsluhy a snadnou manipulací jsou tato čerpadla určena pro využití ve všech oblastech průmyslu, ale také mají své nezastupitelné uplatnění u malospotřebitelů.

Tyto stránky Vám představí na našem trhu již 10 let úspěšně prodávaná kalová čerpadla HCP. Jejich konstrukce a užitné vlastnosti vzhledem k ceně patří mezi ty nejzdařilejší.

Charakteristika a konstrukce kalových ponorných čerpadel HCP

Ponorná čerpadla HCP představují devět typových řad pro nejrůznější použití.
Čerpadla jsou vyráběna moderní technologií, v novém závodě a za použití standardních i moderních nerezových materiálů, které zlepšují kvalitu a zvyšují životnost při nasazení v těžkých provozních podmínkách.

Kalová čerpadla HCP jsou čerpadla odstředivá, s různými druhy oběžných kol. Dalším znakem těchto čerpadel je jejich suchá konstrukce elektromotoru s dvojitou mechanikou ucpávkou v olejové lázni, krytá guferem.

Vybavení doplňkovou tepelnou ochrannou, možnost využití spouštěcího zařízení, různá materiálová provedení atd. jsou prvky, které zvyšují užitné vlastnosti těchto čerpadel. Profesionální čerpadla pro ČOV řady AF jsou navíc od výkonu 2,2kW vybavena detektorem vody v ucpávkovém prostoru. Toto zařízení vyhodnocuje stav olejové náplně. V případě opotřebení spodní ucpávky a průsaku vody do oleje se ve spolupráci s vyhodnocovacím relé v rozvaděči čerpadlo vypne. Tím se ochrání elektromotor čerpadla před havárií a následně nákladnou opravou.

Oběžná kola čerpadel HCP

Každá řada ponorných kalových čerpadel HCP používá různé druhy  oběžných kol. Jsou odlišná  jak tvarem lopatek, tak se liší i druhem materiálu. Vždy se jedná o co nejefektivnější využití čerpadla pro daný druh čerpaného média.

Vírová oběžná kola

Tato otevřená oběžná kola se používají pro kapaliny s hrubými nebo vláknitými přimíseninami. Oběžné kolo je umístěno ve spirále čerpadla tak, že mezi sacím otvorem spirály a oběžným kolem vzniká mezera. Tato mezera umožní při provozu vytvoření „víru“ a hrubé nečistoty a vlákniny se většinou s oběžným kolem nesetkají a jsou nasměrovány vytvořeným vírem do výtlaku (obr. z BF prospektu). Tato kola jsou u čerpadel HCP - BF a AF značena v typu písmenem U. Stejná oběžná kola v nerezovém provedení jsou použita u čerpadel HCP - SF.

Kanálová oběžná kola

Tato otevřená oběžná kola se používají pro čerpání suspenzí s pevnými částicemi bez obsahu vláknitých příměsí. Např. na vodu s pískem, kamínky apod. Jsou v čerpadlech HCP – AL, AS, AG. Čerpadla HCP - AG mají navíc před oběžné kolo vřazen vířič, který míchá pevné částice v okolí sání čerpadla  čímž se stává čerpané médium „čerpatelnější“.

Jednolopatková a dvoulopatková kola

Tato oběžná otevřená kola jsou určena pro čerpání odpadních vod s pevnými vláknitými příměsemi. Vstupní hrana je vyhlazena a zaoblena velkým poloměrem nebo osazena ostrým plátkem  z tvrdokovu,takže vlákna sklouznou, nebo jsou přeříznuta. Tato oběžná kola jsou u čerpadel HCP - BF a AF značena v typu písmenem P.

Jedno či dvoukanálové oběžné kolo

Uzavřené jednokanálové oběžné kolo je určeno  pro větší výkony čerpadel HCP a větší výtlačné výšky. Používá se u řady AF od 5,5 kW výše. Je velmi odolné pro ucpávání a má vysokou účinnost. Svým průtočným průřezem je vhodné pro průchod tuhých částí obsažených v čerpané kapalině.

Axiální (vrtulová) a diagonální oběžná kola

Tato oběžná kola se používají na čerpání vod či mírně znečištěných vod, pro malé dopravní výšky. Jsou však obzvlášť citlivé na vláknité příměsi a na tvrdé abrazivní částice. Tato oběžná kola používá řada čerpadel HCP - L.

Oběžná kola s řezákem a s vířičem

Některá čerpadla bývají vybavena pro plnění speciálních funkcí řezacím zařízením či drtičem nebo vířičem. Z čerpadel HCP je řezacím zařízením vybavena řada GF. Rotující nůž se čtyřmi břity se otáčí ve stacionárním tělese řezáku opatřeným vertikálními konickými ostrými otvory, čímž dochází k rozřezání měkkých předmětů a ostrý závit tyto nadrcené částečky vtahuje do hydraulického prostoru k vířivému oběžnému kolu. Toto řezací zařízení je ovšem velmi choulostivé na tvrdé a abrazivní předměty, které způsobují otupení a tím ztrátu funkce řezacího zařízení.
Vířičem jsou vybavena čerpadla HCP - AG. Jedná se o vrtuli umístěnou  na společné hřídeli s oběžným kolem. Vrtule zvířením čerpané kapaliny zabraňuje usazování pevných částí a sedimentu (bahno, písek) v čerpané kapalině kolem sání čerpadla, čímž se namíchané čerpané medium stává lépe čerpatelné.

AL

BF-P

BF-U

AS

SS

SF

Výkony a použití čerpadel HCP

 Průmyslová kalová čerpadla typ AF 

 • Nacházejí uplatnění především v čistírnách odpadních vod, při odčerpávání velkých kalových jímek, nádrží, odpadních vod z velkých průmyslových provozů.
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 1,0 až 400,0 l/sek (5,0 až 1440,0 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 36,0 až 2,0 m. Průchodnost oběžným kolem 35 až 120 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 a 400 mm.

Ponorná čerpadla odpadních vod typ AL

 • Je možno použít pro odvodnění základů, výkopů, jímek, sklepů, při úpravě vody v malém měřítku, vypouštění čisticích nádrží a rybníků.
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 0,2 až 12,5 l/sek (0,7 až 45 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 26,0 až 4,0 m. Průchodnost oběžným kolem 5 až 11 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr DN 32, 50 a 80 mm.

Ponorná čerpadla kalů typ BF

 • Je možno použít do kalových jímek, nádrží, žump, septiků, pro čerpání odpadních vod z průmyslových provozů. 
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 0,2 až 18,6 l/sek (0,7 až 67 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 21,0 až 3,0 m. Průchodnost oběžným kolem 25 až 46 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr DN 32, 50 a 80 mm.

Celonerezová ponorná čerpadla na agresivní odpadní vody typ SS

 • Mají na rozdíl od ostatních typových řad všechny použité dílce vyrobeny z nerezových materiálů a nacházejí využití pro odvodnění jímek, nádrží a čerpání agresivních odpadních vod z průmyslových provozů a v potravinářském průmyslu.
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 0,2 až 6,25 l/sek (0,7 až 23,0 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 14,5 až 2,0 m. Průchodnost oběžným kolem 5 až 8 mm, pH 2 až 14.
 • Výtlačné hrdlo má rozměr DN 50 mm.

Celonerezová ponorná čerpadla na agresivní kaly typ SF

 • Mají stejně jako čerpadla typu SS všechny dílce z nerezových materiálů a nacházejí využití při odčerpávání kalových jímek a nádrží obsahujících agresivní kaly a dále potom ve všech provozech, kde charakter odpadních vod  a chemikálií vyžaduje hydraulickou část čerpadla z nerezu.
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 0,2 až 13,4 l/sek (0,7 až 48 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 20,0 až 2,0 m. Průchodnost oběžným kolem 35 až 56 mm, pH 2 až 14.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr DN 50 a 80 mm.

Ponorná čerpadla na vodu s pískem typ AS

 • Jsou vhodná pro čerpání vody s pískem, blátem a kamením. Nacházejí uplatnění pro odčerpávání  vody při zakládání staveb, pro zaplavené výkopy, v zatopených lomech, pískovnách dolech, skládkách popílku i jako havarijní čerpadla pro záchytné vany, při živelných katastrofách, u SDH apod.
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 0,5 až 34 l/sek (2,0 až 120,0 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 35,0 až 3,0 m. Průchodnost oběžným kolem8 až 11 mm, pH 6 až 9, obsah pevných částic až 10%.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr C52 a B75 na požární hadici a DN 100.

Ponorná čerpadla na vodu s pískem vybavená vířičem typ AG

 • Je vhodné pro čerpání vody s pískem, blátem a kamením tak jako čerpadla AS, ale jsou navíc vybavena vrtulovým vířičem. Nacházejí uplatnění pro odčerpávání  vody ze záchytných jímek, v zatopených lomech, pískovnách dolech, skládkách popílku, slévárnách a hutích i jako havarijní čerpadla pro záchytné vany apod.
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 0,5 až 20 l/sek (2,0 až 72,0 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 25,0 až 3,0 m. Průchodnost oběžným kolem 11 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr B75.

Ponorná čerpadla s řezákem typ GF

 • Jsou vhodné pro čerpání oddělených splaškových vod s předměty jako jsou zdravotní vložky, plastové sáčky, tkaniny, utěrky na jednou použití a pod. Řezák velmi účinně rozseká všechny výše uvedené předměty. Nacházejí uplatnění v tlakových odpadních systémech, v dopravě odpadních vod z rodinných domů, bytových domů, z nemocnic, rekreačních objektů a hotelů a pod. Tato řada čerpadel má vířivé oběžné kolo s vysokou účinností. Na hřídeli s oběžným kolem je i nerezový kalený kruhový nůž, který drtí výše uvedené měkké předměty.
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 0,5 až 5,0 l/sek (2,0 až 18,0 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 33,0 až 10,0 m, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr DN 32 a 50 mm.

Průmyslová kalová čerpadla pro velké průtoky typ L

 • Nacházejí uplatnění především ve vodním hospodářství  při čerpání vod velkých objemů a malých výšek. Slouží k zásobování krajiny vodou, čerpání vody z řek a jezer, regulaci vody při záplavách. 
 • Dopravní množství se pohybuje v rozmezí 10 až 670 l/sek (35 až 2400 m3/hod).
 • Dopravní výška v rozmezí 1,0 až 8,0 m. Průchodnost oběžným kolem 20 až 100 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo dle velikosti čerpadla má rozměr DN 150, 200, 250, 300 a 550 mm.

Záruční a pozáruční servis čerpadel

Záruční a pozáruční servis čerpadel v celé České republice zajišťuje více jak 50 smluvních servisních středisek.

Odkazy

Čerpadla HCP

Kalová čerpadla pro velká zatížení - AF
Ponorná čerpadla pro mírně znečištěnou vodu - AL
Lehká kalová čerpadla - BF
Ponorná čerpadla s chlazeným pláštěm pro vodu s abrazivními částicemi - AS
Ponorná čerpadla s chlazeným pláštěm a vířičem - AG
Celonerezová ponorná čerpadla pro mírně znečištěné kapaliny - SS
Celonerezová ponorná kalová čerpadla - SF
Ponorná čerpadla s řezacím zařízením - GF
Ponorná čerpadla s velkým průtokem - L
Čerpací jímka HCP
©2008 K+H ČERPACÍ TECHNIKA S.R.O.
Created by Orbinet.cz